Модельний ряд
Комплаєнс

Кодекс поведінки

Завантажити принципи поведінки Porsche Holding і Кодекс корпоративної етики ділових партнерів:
Кодекс корпоративної етики ділових партнерів.pdf

Кодекс поведінки бренду SEAT.

Комплаєнс загалом означає не що інше, як дотримання правил (від англ. comply with: дотримуватися). У загальному економічному контексті під терміном «комплаєнс» розуміють усі заходи, які вживають компанії, щоб гарантувати, що працівники і члени правління поводитимуться згідно із правилами й заборонами, установленими законом, внутрішніми правилами, особистими цінностями і обіцянками, наданими громадськості.

Бренд SEAT, як частина Концерну Volkswagen, — це втілення поважного, чесного та відповідального ставлення в щоденному діловому житті. Ми переконані, що стійкий економічний успіх може бути забезпечений лише за умови дотримання правил і стандартів.

З цієї причини бренд SEAT завжди відчував себе пов’язаним не тільки законодавчими та внутрішніми правилами. Ми також розглядаємо добровільні зобов’язання та етичні принципи як невіддільну частину нашої корпоративної культури і як орієнтир, зважаючи на який ми приймаємо наші рішення.

Ці зобов’язання, внутрішні правила й етичні принципи закріплені в нашому Кодексі поведінки. Він є головним керівництвом для наших співробітників і ділових партнерів. У ньому зведені основні принципи нашої діяльності, і він допомагає нам долати правові та етичні проблеми в нашій щоденній роботі.

Завантажити кодекс поведінки бренду SEAT: